dot dot
TimeWORKS

    

 
  

 

 

 

 

 

 


TimeWORKs ระบบลงเวลาทำงานที่มีรายงานดีที่สุด

ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้วมือบนพีซี ประกอบด้วย เครื่องอ่านลายนิ้วมือขนาดกระทัดรัด และโปรแกรมบริหารข้อมูลเวลา ซึ่งทั้งสองส่วนร่วมกันทำหน้าที่แทนเครื่องตอกบัตรหรือวิธีลงเวลาเข้า - ออกงานแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแตะบัตรหรือรูดบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขจัดปัญหาที่เกิดกับวิธีลงเวลาแบบเก่า เช่น การลงเวลาแทนกัน การลืมบัตร ได้อย่างสิ้นเชิง

พนักงานเพียงแตะนิ้วมือที่เครื่องอ่านลายนิ้วมือก่อนเข้างานและหลังเลิกงาน ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานสรุปได้หลายรูปแบบ เมื่อใดก็ได้ หรือจะนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับระบบบัญชีเงินเดือนที่มีอยู่แล้วก็ได้ ผลก็คือทุกคนในองค์กรจะได้พบกับมิติใหม่ของความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และความคุ้มค่าต่อการลงทุน

 ความปลอดภัย

TimeWORKS เป็นระบบลงเวลาทำงานซึ่งให้ความถูกต้องสูงสุด เนื่องจากระบบใช้ลายนิ้วมือของพนักงานใการลงเวลา ซึ่งไม่เหมือนกับระบบอื่นๆ เช่น บัตรตอก บาร์โค๊ด บัตรแถบแม่เหล็กหรือบัตรพรอกซิมิตี้ TimeWORKS สามารถตัดปัญหาการลงเวลาแทนกันได้ 100% อีกทั้งยังป้องกันการปลอมลายนิ้วมือทุกประเภท
        


ง่ายและสะดวก

ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งาน ระบบสามารถติดตั้งและทำงานได้อย่างรวดเร็ว พนักงานใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อลงเวลา ไม่มีปัญหาการลืมบัตรหรือทำบัตรหาย


รายงานสรุปและสถิติ

เนื่องจาก TimeWORKS ทำงานบน PC ระบบจะทำการเก็บข้อมูล คำนวณ สถิติและจัดทำเป็นรายงานสรุปเวลาทำงาน สาย ลา ขาด ล่วงเวลา และอื่นๆ ตามรูปแบบที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ


ลดงานฝ่ายบุคคล

ลดงานของพนักงานฝ่ายบุคคลโดย TimeWORKS สามารถโอนข้อมูลไปยังระบบบริหารงานบุคคลหรือระบบ Payroll อื่นๆ ได้


ถูกต้อง/แม่นยำ

ลดความผิดพลาดจากการคำนวณชั่วโมงสายหรือล่วงเวลา เนื่องจากระบบจะทำการคำนวณทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ และลดความผิดพลาดจากการลงเวลาทำงานคลาดเลื่อนของพนักงาน เนื่องจากไม่มีใครสามารถลงเวลาแทนกันได้


รวดเร็ว

TimeWORKS สามารถค้นหาและยืนยันผู้ลงเวลาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยี Fingerprint Identification ลิขสิทธิ์เฉพาะของเรา


ค่าใช้จ่ายต่ำ

ไม่ต้องทำบัตร ไม่มีค่าใช้จ่ายจากบัตรหายหรือชำรุด ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น บัตรตอกและหมึกพิมพ์ ระบบทำงานบน PC ผู้ใช้งานจึงสามารถดูแลรักษาหาอะไหล่ซ่อมบำรุงได้โดยสะดวกและประหยัด


ยืดหยุ่น

กำหนดข้อมูลพนักงานจำนวนกะงาน แผนกและวันหยุดงานได้เองอย่างสะดวก ง่ายดายตัวอย่างรายงานการเข้า-ออก : Monthly Report.pdf

ตัวอย่างรายงานผู้ที่เข้างานสาย : Late Report.pdf
 

ผลงานที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการจัดเก็บประวัติบุคคลสามารถใส่รูปได้ลายนิ้วมือที่จัดเก็บแล้วจะมีสัญลักษณ์แจ้งให้ทราบ

 

มื่อพนักงานแตะลายนิ้วมือเพื่อลงเวลา หน้าจอจะแสดงรูป สถานะการลงเวลา (เข้า-ออก) วันที่และเวลาที่แตะนิ้วมือ

 

แม่นยำด้วยการจัดเก็บลายนิ้วมือถือ4 ครั้ง

 

 

ตัวอย่างรายการที่แสดงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงสถานะการลงเวลาเป็นสี เช่น สาย ขาด ลา เป็นต้น

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า และขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ *ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษี
::: บริษัท โกลบอลแกรนด์ บิสซิเนส :::
220 หมู่ 4 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ 90110
โทร.0-7442-6525 , 0-7442-6605 โทรสาร.0-7426-1938