dot dot
Project Reference

Site Reference

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV Security System)

เริ่มสำรวจพื้นที่ติดตั้งกล้อง IP Lilin ก่อนการติดตั้งจริงที่สวนสัตว์สงขลา โดยการออกแบบคำนึงถึงลักษณะสภาพอากาศและพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการติดตั้งและสำรวจและปักสัญลักษณ์ตำแหน่งติดตั้งกล้อง

สำรวจจุดติดตั้งกล้องในสภาพพื้นที่และอากาศไม่ปกติในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล ...งานถนัดของเราเลยนะครับ

ระบบกล้องคุณภาพสูงสำหรับงานที่เน้นคุณภาพ (High quality and high performance CCTV security system) : บริษัท หาดทิพย์ (มหาชน) จำกัด/ บริษํท พาเนลพลัส จำกัด /กลุ่มบริษัท C.E.S. Consotium จำกัดและ ExperTeam /บริษัท นิวคอสตอล จำกัด/ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ/ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

 
 

 ระบบกล้องพื้นฐานทั่วไป (Standard CCTV System)

 

 


 ระบบคีย์การ์ด/ฟิงเกอร์สแกน (Access Control System)

ระบบคีย์การ์ด/ฟิงเกอร์สแกน (Access Control System) รองรับการบริหารจัดการผ่านเครือข่าย (Access Control with Network System)ระบบควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ การ์ด หรือรหัส : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ /  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง / คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย /สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 ประตูควบคุมผ่านระบบเครือข่าย 

ระบบเสียงห้องประชุม/หอประชุม/เสียงตามสาย/ระบบเสียงผ่านเน็ตเวิร์ค (Conference Sound System/Paging System/Paging Over Network)

ชุดระบบประชุมคุณภาพสูง อาทิ BOSCH จากเยอรมัน และ DIS จากเดนมาร์ก : อาคารศูนย์สุขภาพจิตแห่งชาติ กระทรวงสาธารณะสุข ติดตั้งชุดประชุม BOSCH / เทศบาลสุไหงโก-ลก ติดตั้งชุดประชุม DIS / อาคารศุลกากรสุไหงโก-ลก ติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุม ระบบเสียงรองรับทั้งงานประชุมและบันเทิง สามารถบันทึกเสียงและภาพในการประชุมได้ ติดตั้งระบบกล้องแบบควบคุมได้(Pan-Tile Zoom) ทั้งระบบใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อาทิ QSC Extron BIAMP TOA LILIN เป็นต้น / โรงไฟฟ้าจะนะติดตั้งระบบเสียงตามสายชนิดดิจิตอล (DPA) สามารถเดินสายได้ไกลกว่า 10 กม.

 ระบบลงเวลาทำงานด้วยลายนิ้วมือ (TimeWORKs Finger Scan with Time Attendance) 

ระบบลงเวลาทำงานที่มีรายงานสมบูรณ์ที่สุด TimeWORKs by ITWORKs เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัท โกลบอลแกรนด์ บิสซิเนส จำกัด จำหน่ายและเป็นตัวแทนหลักรายเดียวที่ชำนาญที่สุดในภาคใต้ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เวลาพิสูจน์แล้วว่าตัวเครื่องมีความคงทนใช้งานได้มากกว่า 3 ปีขึ้นไปนการใช้งานปกติ มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมของตนเองได้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะทัตแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ หน่วยจ่ายผ้ากลาง ฝ่ายเภสัช ธุรการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและพัทลุง (สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด คณะวิทยาศาสตร์) สวนสัตว์สงขลาโรงเรียนหาดใหญ่สมบูลย์กุลกัลยา (ญ.ส.) บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นเนลฟู๊ดส์ จำกัด (SIF) บริษัท นีโอ กรุ๊ป จำกัด บริษัท พิธาน จำกัด(TOYOTA) บริษัทสหมอเตอร์ จำกัด (ISUZU)


 

 

 

ยินดีกับผลงานจากทีมงานสาว

ทีมงานสาวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา มาเรียนรู้การติดตั้งงานเดินท่อร้อยสาย (LAN Outdoors) หลังเสร็จงานเดินท่อร้อยสาย งานถัดไปเตรียมทำ Confing กล้อง ipเมือเช้าเขียน Network Diagram ได้ข่าวว่าสามารถทำได้แล้ว ยินดีด้วยนะค่ะ

 

     

ภาพผลงาน

  งานผ่าปูนฝังท่อ PE สำหรับระยะทางสั้นๆแต่ร้อยสาย LAN Outdoor ไปยังเสารับสัญญา Wifi

 

 ระบบติดตั้งสาย LAN Outdoor  โดยร้อยสายในท่อ PE พื้นดินและเกาะผนังบางส่วนรอบสวนน้ำสวนสัตว์สงขลาท่ามกลางอากาศร้อน

          

 การเปรียบเทียบกล้องip 2ล้านพิกเซลส์กับ5ล้านพิกเซลส์

                    ติดตั้งกล้องที่ความสูง3เมตร ระยะเห็นภาพที่ต้องการ6เมตร จะได้ภาพดังตัวอย่างจะเห็นได้ว่ากล้อง2ล้านก็สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ดีในระดับหนึ่งแล้วถ้าต้องการใช้กล้อง2MPให้ได้ความละเอียดสูงขึ้นก็สามาถทำได้โดยการลดระดับกล้องหรือย้ายกล้องเข้าใกล้จุดที่ต้องงการแต่ไม่ต้องการเคลื่อนย้ายกล้องก็สามารภทำได้โดยการเปลี่ยนเลนส์ให้ซูมเข้าใกล้มากขึ้นได้

 


ระบบ User Authentication สำหรับหอพัก หรื่อ อพารืทเม้น

                      เป็นระบบการจัดการการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้าของหอพัก สามารถกำหนดความเร็วและระยะเวลาการใช้ของแต่ละ User ได้ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ต

ป้องกันการโหลดบิท (Bittorent) ส่วนการบริหารจัดการก็สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องไปพิมพ์คูปองที่พื้นที่ติดตั้งเพราะสามารถรีโมทควบคุมเข้าไปและสั่งพิมพ์ออนไลน์ได้

 

 

 ระบบสัญญาณกันขโมย NESS Keypad ไร้สาย

ใชังานสะดวกไม่ต้องเดินสายสามารถใช้ร่วมกับรุ่น D8X D16X และR16X ได้เลย แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานถึง2ปีสำหรับรุ่น D8X และD16X จะต้องมี  NESS Radio Receiver สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายก่อน

 

        

                               ถ้าจะออกแบบระบบกันขโมย (NESS Home Security) ก่อนงานฉาบท่านจะได้ ( NESS Touch Sereen Keypad )สวยๆคู่กับกำแพงสวยของท่าน

 

ระบบ  Home Security อย่างเดียวคงไม่ตอบโจทย์บ้านยุคใหม่แล้วนะครับ

ตอนนี้เทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับบ้านจะก้าวไปเป็นแบบ Smart Home Solution ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้ทั้งหมด เช่นมีคนกดกรึ่งหน้าบ้าน (Video phone) ภาพคนกดกริ่งจะปรากฏขึ้นที่ Smartphone เราและเราสามารถกดปิดประตูรั้ว (Remote control Devices) ให้เข้ามาได้สั่งปิดระบบอลารัมในบ้านได้ควบคุม TV แอร์เครื้่องเล่น Multimedai ได้ตั้งเวลาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่นไฟสนาม หรื่อระบบจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานด้วย Application บน ios และ Androids ได้

 

               

 

  งานติดตั้งชุดระบบแจ้งเตื่อนการบุกรุกหรื่อกันขโมยบ้าน (Home Security)

         แบบเดินสายสัญญาณ ชุดโปรโมชั่นประกอบด้วยกล่องควบคุม แป้นควบคุมแบบสัมผัส

(Touch Screen) ลำโพงภายใน1ตัว ลำโพงภายนอก1 ตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวและความร้อน2ตัวเป็นอีกหนึ่งหลังที่ต้องใช้เวลาพูดคุยละเอียดลักษณะของอุปกรณ์กับตกแต่งภายในเพื่อให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งไปกลมกลื่นกับบ้าน

 

 


 CCTV Security System Reference
NESS Home Security and Alarm
TimeWORKs Project Reference
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า และขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ *ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษี
::: บริษัท โกลบอลแกรนด์ บิสซิเนส :::
220 หมู่ 4 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ 90110
โทร.0-7442-6525 , 0-7442-6605 โทรสาร.0-7426-1938