dot dot
BIAMP VOCIA Paging over ethernet

 BIAMP Vocia : Networed Paging System
       
  ระบบประกาศผ่านเครือข่าย (Network Paging System) ระบบประกาศแบบดิจิตอล


Sound that moves people
Vocia is more than the next-generation in Biamp DSPs. It's a fundamentally new archetype. By leveraging current IT technology, Vocia delivers a superior alternative to the traditional architecture of centralized processing and routing. Instead, Vocia's distributed networked approach gives you unprecedented scalability, flexibility and reliability.

Vocia was designed from the ground up to meet the exacting specifications and requirements demanded of professional-grade, multipurpose paging systems, thus providing a solution that is future proof. The decentralized architecture distributes processing and page routing across the network — eliminating the potential for a single point of system failure. Vocia is both EN 54-16 product certified and EN 60849 and AS 60849 system verified. You can depend on Vocia to simply work, day after day, in the simplest overhead paging applications to the most advanced paging and voice evacuation systems spanning multiple zones and structures.

Vocia uses standard IP technologies such as CobraNet® to lower the cost and effort of implementing single-site systems, as well as existing IP networks for multi-site installations. Best of all, Vocia comes standard with Biamp's legendary sound quality and reliability. You can depend on Vocia for sound that moves people
ระบบประกาศบนระบบเครือข่าย (Networked Paging System, Paging over Ethernet) เป็นระบบประกาศแบบดิจิตอลทำงานบนเครือข่ายภายในโดยใช้เทคโนโลยี "Cobranet " สำหรับการสื่อสารภายในระหว่างอุปกรณ์ เช่น ระบบประกาศระหว่างอาคาร (VA-8600) ชุดไมโครโฟนประกาศ (DS-10, DS-4) และใช้ Ethernet สำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง WAN เช่น มหาวิทยาลัยแม่อยู่ กทม. ต้องการประกาศให้มหาวิทยาลัยสาขาแต่ละจังหวัดทราบโดยการกำหนด IP Address (MS-1) ให้แต่ละสาขาก็สามารถเลื่อกประกาศโดยแยกแต่ละสาขาได้ หรือเฉพาะบางสาขา
ผลิตภัณฑ์ BIAMP VOCIA ได้รับรองมาตรฐาน
- EN 54-16
- EN 60849
- AS 60849

 


Sure, Vocia desktop and wall-mounted stations look good. But did you know that each one comes standard with full Vocia smarts?
Certificated from BIAMP Vocia (Design and Configuration : ออกแบบและการเซ็ตอัพระบบ)
บริษัท โกลบอลแกรนด์บิสซิเนส จำกัด ได้ผ่านการอบรมด้านผลิตภัณฑ์ BIAMP VOCIA ทั้งระบบตั้งแต่การออกแบบ(Design) จัดการระบบ(Configuration) ในทุกรุ่น จาก BIAMP ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัทจากต่างประเทศเข้าร่วมอบรม อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกงและไทย(บริษัท โกลบอลแกรนด์บิสซิเนส จำกัด) 


  

 

Audio Inputs

Inside you'll find enough embedded DSP capability and on-board memory for all your public address needs. Customize your paging system with up to 999 user-configurable page codes. Prevent unauthorized use via PIN codes. Device-specific configuration information is stored locally so the paging stations keep working even if other components become unavailable. The centralized monitoring feature makes it a snap to replace or expand the system with new components.

It's also easy to add background music or other audio sources to your Vocia installation using the six-channel Vocia Input (VI-6) device. The VI-6 has local audio signal processing and receives control and power over standard CobraNet® networks.


 

The VI-8 is designed to facilitate live, real-time audio paging to any assignable page code or zone within a Vocia world. The VI-8 allows direct connection of up to eight analog mic/line audio inputs or digital CobraNet audio connections from external systems. Eight general purpose inputs and outputs are provided and can be assigned to control events in the Vocia system.


The POTS-1 connects an analog telephone system (POTS) to the Vocia platform for direct paging capabilities. A DTMF sequence of tones can be programmed in the software to be associated with a Vocia control input event.The VOIP-1 connects SIP-based VoIP extensions to the Vocia platform. The interface permits live, real-time paging using any page code within the Vocia system.

 

The VPSI-1 adds even more flexibility by integrating third-party control systems with Vocia Desk Stations, Wall Stations and the VI-6 Input device. The VPSI-1 also integrates with custom control touch screens and third-party microphones.

 

The PSKIT-1 standalone paging station is packed with Vocia smarts. It allows for greater connectivity to third-party equipment such as fireman's microphone stations for custom designed fire panels. It also has an embedded DSP and on-board memory to support standard and advanced public address and mass notification capabilities.

It's clear — having intelligent Vocia input devices in your critical paging and life safety systems makes you look smart too.

Desk Stations
Vocia desktop paging stations are as intelligent as they are well designed. Choose a Desk Station 4 (DS-4) to employ four user-configurable page codes or the Desk Station 10 (DS-10) to enjoy as many as 999 page codes.

   
  

Wall Stations
The wall-mounted Wall Station 4 (WS-4) and Wall Station 10 (WS-10) give you more options to deploy a flexible, dependable Vocia paging and voice evacuation system in any environment. You have the choice of either four (WS-4) or 999 (WS-10) user-configurable page codes.

    
   

The VAM-1 hand-held, push-to-talk device is ideal for making localized (gate) pages in airports, but can also be used for simpler general paging systems that require live paging.

 

For EN 54-16 certified life safety systems, the Emergency Wall Station 4 (EWS-4) and Emergency Wall Station 10 (EWS-10) are both EN 54-16 product certified and provide the same reliable functionality and features as the WS-4 and WS-10 devices.
BIAMP VOCIA Paging over ethernet

BIAMP VOCIA Overview : BIAMP VOCIA คืออะไรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า และขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ *ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษี
::: บริษัท โกลบอลแกรนด์ บิสซิเนส :::
220 หมู่ 4 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ 90110
โทร.0-7442-6525 , 0-7442-6605 โทรสาร.0-7426-1938